WELCOME TO MY BLOG

Thursday, 3 May 2012

ഗണിതം

            ഗണിത ചരിത്രം

ഗണിതം

ഭൗതീകശാസ്ത്രം ,വൈദ്യശാസ്ത്രം ,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ,സാങ്കേതികശാസ്ത്രം തുടങ്ങി ഒരുപാടു ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ അതിപ്രധാനമായ ഘടകമായി ഗണിതശാസ്ത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ ഗണിതത്തിന്റെ പ്രയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയുക്ത ഗണിതശാസ്തം ,ഒരുപാടു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും,പുതിയ ഗണിതശാസ്ത്രശാഖകളുടെ ഉത്ഭവത്തിനു തന്നെയും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രായോഗികതയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലാതെ ഗണിതത്തിന്റെ തനതായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഗണിതത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യൂക്ലിഡ്


യൂക്ലിഡ്
ജനനം fl. 300 BC
താമസം അലക്സാണ്ട്രിയ, ഈജിപ്ത്
ദേശീയത ഗ്രീക്ക്
മേഖലകൾ Mathematics
പ്രശസ്തി Euclid's Elements

ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ ക്ഷേത്രഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ (ജ്യാമിതി) പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്‌ യൂക്ലിഡ്.

ജീവിതകാലം

ഏകദേശം ക്രി.മു. 300 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബി.സി275ൽ മരിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
ക്യൂബ്, ഗോളം, പിരമിഡ് തുടങ്ങിയ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എലിമെന്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭാവനകൾ

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനു യൂക്ലിഡിന്റെ മഹത്തരമായ സംഭാവന മൂലപ്രമാണങ്ങൾ( Elements) എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്‌.13അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ക്ഷേത്രഗണിതം,അങ്കഗണിതം,സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഇവ വിവരിക്കുന്നു.1482ൽ ആണ്‌ മൂലപ്രമാണങ്ങളുടെ അച്ചടിച്ച ആദ്യപതിപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത്.യൂക്ലിഡ് തെളിവ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.


പൈതഗോറസ്


പൈതഗോറസ്

പൈതഗോറസിന്റെ പ്രതിമ,റോമിലെ കാപ്പിറ്റൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന്
പൂർണ്ണനാമം പൈതഗോറസ്
School/tradition പൈതഗോറിയനിസം
Main interests ഗണിതം, തത്വചിന്ത, രാഷ്ട്രീയം

പുരാതന ഗ്രീസിലെ പ്രശസ്തനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്ത്വജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു പൈതഗോറസ് (580 - 500ബി.സി.).സൗരകേന്ദ്രസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച കോപ്പർ നിക്കസിനെ പിന്താങ്ങിയ[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] അദ്ദേഹം ഭൂമിയ്ക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടെതായ സഞ്ചാരപാതയുണ്ടെന്നും സമർത്ഥിച്ചു. ത്രികോണമിതിയിലെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നായ പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്‌.

ജീവിതരേഖ

ഗ്രീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സാമോസിൽ ബി.സി. 582-ലാണ്‌ പൈതഗോറസിന്റെ ജനനം എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്തെ പ്രശസ്ത പണ്ഡിതരായിരുന്ന അനക്സിമാണ്ടറുടെയും ഥെയിൽസിന്റെയും ശിഷ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലുംഗണിതത്തിലും തത്വചിന്തയിലും അറിവു നേടി. കൂടുതൽ അറിവിനു വേണ്ടി ഈജിപ്റ്റിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദക്ഷിണ ഇറ്റലിയിലെ ക്രോട്ടൺ എന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കി.
സംഗീതത്തിലും തത്പരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സംഗീതോപകരണങ്ങളിലെ ചരടുകളുടെ നീളം,വലിവ് എന്നിവയ്ക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചനീചാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പ്രഭാതനക്ഷത്രവും സായാഹ്നനക്ഷത്രവും ഒന്നാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് പൈതഗോറസാണ്‌.
പൈതഗോറസിന്റെ അനുയായികൾ പൈതഗോറിയന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു.‍ സംഖ്യകളുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇവർ.

ആർക്കിമിഡീസ്‌


ബെർലിനിലെ അർഷെനോൾഡ് വാനനിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആർക്കിമിഡീസിന്റെ ഓട്ടു പ്രതിമ. 1972- അനാഛേദനം ചെയ്ത പ്രതിമയാണിത്.
പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും, ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും, എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്നു ആർക്കിമിഡീസ് (ഇംഗ്ലീഷ്: Archimedes, ഗ്രീക്ക്: Άρχιμήδης) (ബി.സി.ഇ. 287 – 212).സിസിലി ദ്വീപിലെ സിറക്യൂസിൽ ബി.സി. 287-ലാണ്‌ ആർക്കിമിഡീസ്‌ ജനിച്ചത്‌. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും പുരാതനകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായി ആർക്കിമിഡീസ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗണിതത്തിലേയും ജ്യാമിതിയിലേയും കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടാതെ അക്കാലത്തെ നൂതനമായ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയും ആർക്കിമിഡീസിനെ പ്രശസ്തനാക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖക്ക് അടിത്തറയിട്ട ആർക്കിമിഡീസ് യന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഉത്തോലകങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചു.

ഉള്ളടക്കം


ആർക്കിമിഡീസ് തത്ത്വം

കിരീടത്തിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കിമിഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ച വിധം
സിറക്യൂസിലെ ഹീറോ രണ്ടാമൻ രാജാവ്‌ ഒരു സ്വർണ്ണകിരീടം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ആർക്കിമിഡീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കിരീടത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അറിഞ്ഞാലെ അതിന്റെ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു. കിരീടം ഉരുക്കി വ്യാപ്തം അളക്കാവുന്ന ഒരു അകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ രാജാവ്‌ സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഈ ചിന്തയുമായി കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആർക്കിമിഡീസ്‌ ആ കുളിത്തൊട്ടിയിലെ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കിരീടത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അളക്കുന്നതിന് അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ അത്‌ ആദേശം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അളന്നാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിലുദിച്ചു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിരീടത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും അതിൽനിന്നു അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു പകരം കിരീടത്തിന്റെയും ശുദ്ധമായ സ്വർണത്തിന്റെയും സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വിദ്യ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിന്റെ ആവേശത്തിൽ "യുറീക്കാ..യുറീക്കാ" എന്ന് വിളിച്ച്‌ കൂവിക്കൊണ്ട്‌ ആർക്കിമിഡീസ്‌ കൊട്ടാരം വരെ ഓടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു . "കണ്ടെത്തി" എന്നാണ്‌ "യുറീക്കാ"എന്നവാക്കിനർഥം. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രശസ്തമായ ആർക്കിമിഡീസ്‌ തത്ത്വം ഉണ്ടാകുന്നതു.
ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരനഷ്ടവും അത്‌ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ഭാരവും തുല്യമാണ്‌.
പ്രശസ്തമായ ആർക്കിമിഡീസ്‌ തത്ത്വം ഇതാണ്‌.


കായികം

                ക്രിക്കറ്റ്‌ 


സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ
Sachin Tendulkar.jpg
വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ
മുഴുവൻ പേര് സച്ചിൻ രമേഷ് തെൻഡുൽക്കർ
ജനനം 1973 ഏപ്രിൽ 24 (1973-04-24) (വയസ് 39)
മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യ
വിളിപ്പേര് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ, തെൻഡ്‌ല്യ,[1] മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ,[2] ദ മാസ്റ്റർ,[3][4] ദി ലിറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻ,[5] ദി ഗ്രേറ്റ് മാൻ[6]
ഉയരം 5 ft 5 in (1.65 m)
ബാറ്റിംഗ് രീതി വലംകയ്യൻ
ബൗളിംഗ് രീതി വലംകയ്യൻ ലെഗ് സ്പിൻ, വലംകൈ ഓഫ് സ്പിൻ, വലംകൈ മീഡിയം
റോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ
Sreesanth
Sreesanth.jpg
വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ
മുഴുവൻ പേര് ശാന്തകുമാരൻ ശ്രീശാന്ത്
ജനനം 1983 ഫെബ്രുവരി 6 (1983-02-06) (വയസ് 29)
കോതമംഗലം, കേരളം, India
വിളിപ്പേര് ശ്രീ, ഗോപു
ബാറ്റിംഗ് രീതി Right-handed
ബൗളിംഗ് രീതി Right-arm fast-medium
റോൾ Bowlerയുവ്‌രാജ് സിങ്
Yuvraj Singh.jpg
വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ
ജനനം 1981 ഡിസംബർ 12 (1981-12-12) (വയസ് 30)
Chandigarh, India
വിളിപ്പേര് യുവി
ഉയരം 6 ft 2 in (1.88 m)
ബാറ്റിംഗ് രീതി ഇടംകൈയ്യൻ
ബൗളിംഗ് രീതി ഇടതുകൈയ്യ് ഓർത്തഡോക്സ് സ്പിൻ
റോൾ ഓൾ റൌണ്ടർ
ബന്ധങ്ങൾ യോഗരാജ് സിംഗ് (അച്ഛൻ)
ശബ്നം (അമ്മ)മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി
MS Dhoni.jpg
വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ
മുഴുവൻ പേര് മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി
ജനനം 1981 ജൂലൈ 7 (1981-07-07) (വയസ് 30)
റാഞ്ചിi, Jharkhand, ഇന്ത്യ
വിളിപ്പേര് മഹി
ഉയരം 5 ft 9 in (1.75 m)
ബാറ്റിംഗ് രീതി Right-hand batsman
ബൗളിംഗ് രീതി Right-hand medium
റോൾ Wicket-keeper, Captain

കപിൽ ദേവ്
കപിൽ ദേവ്
ബാറ്റിങ്ങ് രീതി Right hand bat
ബോളിങ് രീതി Right arm fast medium

ടെസ്റ്റ് ഏകദിനം
മത്സരങ്ങൾ 131 225
ആകെ റൺ 5,248 3,783
ബാറ്റിങ്ങ് ശരാശരി 31.05 23.79
100s/50s 8/27 1/14
ഉയർന്ന സ്കോർ 163 175*
ഓവറുകൾ 4,623.2 1,867
വിക്കറ്റുകൾ 434 253
ബോളിങ് ശരാശരി 29.64 27.45
5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം ഇനിങ്സിൽ 23 1
10 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം 2 N/A
നല്ല ബോളിങ്ങ് പ്രകടനം 9-83 5-43
ക്യാച്ചുകൾ/സ്റ്റമ്പിങ് 64/0 71/0                  


ഫുട്ബോള്‍ 

പെലെ
Pelé 23092007.jpg
വ്യക്തിപരിചയം
പൂർണ്ണനാമം ഏഡിസൻ (എഡ്‌സൻ) (Edison (Edson) Arantes do Nascimento)
ജനനം 1940 ഒക്ടോബർ 23 (1940-10-23) (വയസ് 71)
ജന്മദേശം Três Corações, ബ്രസീൽ
ഉയരം 1.73 m (5)
ചെല്ലപ്പേര് Pelé
O Rei (The King)
Pérola Negra (The Black Pearl)


ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
Cristiano Ronaldo (cropped).jpg
Personal information
Full name ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
ദോസ് സാന്റോസ് അവേരിയോ
Date of birth 1985 ഫെബ്രുവരി 5 (1985-02-05) (വയസ് 27)
Place of birth    Funchal, Madeira, പോർച്ചുഗൽ
Height 6 ft 1 in (1.85 m)
Playing position Winger

ലയണൽ മെസ്സി
Messi Copa America 2011 .jpg
വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ
പേര് ലയണൽ ആൻഡ്രെസ് മെസ്സി[1]
ജനനം 1987 ജൂൺ 24 (1987-06-24) (വയസ് 24)[2]
സ്ഥലം റൊസാരിയോ[2], അർജന്റീന
ഉയരം 1.69 m (5)[2]
സ്ഥാനം സ്ട്രൈക്കർ / വിങ്ങർ

          ടെന്നീസ്
സാനിയ മിർസ

സാനിയ മിർസ 2011 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ
Country  ഇന്ത്യ
Born 1986 നവംബർ 15 (1986-11-15) (വയസ് 25)
മുംബൈ, ഇന്ത്യ
Turned pro 2003
Plays Right-handed, two-handed backhand
Career prize money US$ 2,218,434

സൈന നേവാൾ
Saina-nehwal.jpg
സൈന നേവാൾ
വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ
ജനനതീയതി 1990 മാർച്ച് 17 (1990-03-17) (വയസ് 22)
ജനനസ്ഥലം Hisar, Haryana, India
ഉയരം 5 ft 5 in (1.65 m)
തൂക്കം 60 kg (130 lb)
രാജ്യം  ഇന്ത്യ
Handedness Right
Rafael Nadal
Nadal Australian Open 2009 2.jpg
വിളിപ്പേരുകൾ Rafa
Gladiator
The King of Clay
രാജ്യം Spain
താമസം Manacor, Majorca, Spain
ജനനത്തിയതി 1986 ജൂൺ 3 (1986-06-03) (വയസ് 25)
ജനനസ്ഥലം Manacor, Majorca, Spain
ഉയരം 1.85 m (6)
ഭാരം 87.0 kg (192 lb; 13.70 st)
പ്രൊഫഷണൽ ആയത് 2001
Plays Left-handed; two-handed backhand
Career prize money US$ 25,006,295
ഹോക്കി

ഇന്ത്യയിൽ

ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം 1936-ലെ ബെർലിൻ ഒളിമ്പിൿസിൽ
ഹോക്കി മന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോക്കികളിക്കാരൻ ധ്യാൻ ചന്ദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 29) ഇന്ത്യ ദേശീയ കായികദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുളള ഹോക്കി ടുർണ്ണമെന്റ് ആണ് ബെയ്‌ൻ‌റൺ കപ്പ്.

ധ്യാൻ ചന്ദ്
ജനനം ധ്യാൻ ചന്ദ് സിങ്
Dhyan Chand Singh

ആഗസ്റ്റ് 29, 1905
അലഹബാദ്, ഉത്തർ‌പ്രദേശ്,ഇന്ത്യ
മരണം December 3, 1979
ഡൽഹി
ശവകുടീരം Jhansi Heroes Ground, Allahabad
ദേശീയത ഇന്ത്യൻ
തൊഴിൽ ദാതാവ് Indian Army
അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോക്കി
മാതാപിതാക്കൾ Sameshwar Dutt Singh
ഇന്ത്യയ്ക്ക്‌

വിനോദം

കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരം


ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. 2006ൽ 85 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കേരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് മുൻ‌വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 23.68% വർദ്ധന കാണിച്ചിരുന്നു. വൈവിധ്യമേറിയ ഭൂപ്രകൃതിയാൽ സമ്പന്നമായ ഇവിടം ലോകത്തിലെ സന്ദർശനം നടത്തേണ്ട 50 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് മാഗസിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട 100 സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായി ട്രാവൽ ഏൻഡ് ലിഷർ മാഗസിൻ കേരളത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.[1] കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടൽത്തീരങ്ങളായ കോവളം, വർക്കല, ശംഖുമുഖം, ആലപ്പുഴ, ചെറായി, ബേക്കൽ, മുഴപ്പലിങ്ങാട് തുടങ്ങിയവയും അഷ്ടമുടിക്കായൽ, കുമരകം, പാതിരാമണൽ തുടങ്ങിയ കായലുകളും നെയ്യാർ,മൂന്നാർ, നെല്ലിയാമ്പതി, ദേവികുളം,പൊൻ‌മുടി,വയനാട്‌,പൈതൽ മല, വാഗമൺ തുടങ്ങിയ മലയോര വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളും വന്യജീവിസം‌രക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായപെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശം,ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉള്ളടക്കം


കടൽത്തീരങ്ങൾ

കോവളം കടൽത്തീരം, തിരുവനന്തപുരം
580 കിലോമീറ്റർ കടൽത്തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ കോവളം. 1930-കളിൽ‍ത്തന്നെ യൂറോപ്പിയൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. [2] [3] കൂടാതെ ബേക്കൽ, മുഴപ്പലിങ്ങാട്, ആലപ്പുഴ, വർക്കല, ശംഖുമുഖം, ചെറായി തുടങ്ങി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പല കടൽത്തീരങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. [4]

കായലുകൾ

വേമ്പനാട്ട് കായൽ
കെട്ടുവള്ളങ്ങളും കായലുകളമാണ്‌ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത - അഷ്ടമുടിക്കായൽ, കുമരകം, പാതിരാമണൽ തുടങ്ങിയവ എടുത്തുപറയേണ്ട വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളാണ്‌ [5].

കേന്ദ്രങ്ങൾ

പ്രകൃതി